communicatie, marketing en media
Erfgoed met nieuwe zin
19-03-2010 Wim Coenraadts

kloosters de steen zingeving transformatieNoord-Brabant is doordesemd van het katholicisme. Het ‘rijke roomse leven’ zit diep verankerd in de lokale gemeenschappen. Het ooit vanuit de kerk opgezette verenigingsleven bloeit er volop. Ook de voor Nederland zo kenmerkende coöperatieve bedrijfsvorm heeft in Brabant zijn wortels liggen. Met dank aan de paters, fraters en zusters die actief waren in het onderwijs en het culturele leven, en in vele dorpen en steden een bindende factor waren.

Maar net als elders in Nederland is de dominante positie van de kerk in Brabant sterk geërodeerd. Gewoon een teken des tijds. De ontkerkelijking heeft sterke invloed op het katholieke weefsel in de provincie. Kijk alleen al naar de tientallen kloosters, kerken en parochiehuizen. Nieuwe priesters en zusters melden zich niet en inmiddels wordt veel markant katholiek erfgoed met leegstand bedreigd. Alleen in Brabant gaat het al om naar schatting 70 kloostergebouwen.

De voortgaande vergrijzing onder het gedecimeerde aantal broeders en zusters helpt niet mee. De laatste levensfase is nu eenmaal niet het aangewezen moment om zekerheden overboord te zetten. De wens om in rust te sterven domineert het denken. Daarnaast is er een financieel probleem; de congregaties hebben eenvoudigweg niet de middelen om hun vele gebouwen goed te beheren. Het vooroordeel van 'rijke' roomse kerk behoeft op lokaal en provinciaal niveau zeker enige nuance. Wat dreigt is een keuze tussen sloophamer of verpaupering; een keuze die door veel Brabanders – hoewel niet meer praktizerend katholiek – als ongewenst wordt beschouwd.

Een uitweg is van buitenaf een alternatief te bieden voor de gebouwen. Een nieuwe bestemming, maar wel één die recht doet aan de identiteit en waarden van de oorspronkelijke eigenaren. Dus geen disco of het zoveelste trendy appartementencomplex in een voormalig klooster, maar een invulling die veel dichter staat bij maatschappelijke functies zoals zorg, ambacht en onderwijs.

Agro & Co Brabant is al enkele jaren erg actief of dat gebied. Niet vanuit een soort conserveringsdrang, maar omdat ze ervan is overtuigd dat een geloofwaardige invulling een economische stimulans kan betekenen voor het buitengebied.

Kijk naar ZIN in Vught, waar mensen kunnen reflecteren over de relatie zingeving-werk. In de tien jaar van zijn bestaan heeft ZIN zijn waarde(n) bewezen. Het complex versterkt de innerlijke mens en levert een economische bijdrage aan zijn directe omgeving. ZIN als win-win.

De realiteit gebiedt wel te zeggen dat veel ordes en congregaties huiverig zijn een dergelijke stap te zetten. De angst om op je oude dag overgeleverd te worden aan de wetten van de markt speelt daarin sterk mee. Om de geestelijken en lekebroeders en –zusters te overtuigen is tijd nodig en zorgvuldige communicatie. Dus had op 21 januari in Klooster Glorieux (Eindhoven) de studiedag ‘De toekomst van de Brabantse kloostergebouwen’ plaats. Alle betrokkenen kregen daar de ruimte hun ideeën, verwachtingen en zorgen te verwoorden.

De dag, meegeorganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en de Provincie Noord-Brabant, had tot doel vertrouwen te wekken. Dat de mensen die het aangingen niet het gevoel hadden dat er over hen, maar vooral met hen beslist zou worden. In die zin is de bijeenkomst een succes te noemen. Bij Agro & Co en de provincie kwamen verschillende verzoeken binnen om verder over het onderwerp te praten.

Om een goed inzicht te geven in het gevoelige en complexe proces rond de herbestemming van geestelijk erfgoed stelde Coenraadts Communicatie het boekwerk De Steen samen. De basis is een reeks interviews, onder andere met de sprekers op de studiedag. Daarnaast zijn een drietal cases opgenomen van succesvolle transformaties: het eerder genoemde ZIN in Vught, de overdracht van het Udense Kruisherenklooster aan het Lieve Vrouwenplein aan BrabantZorg en de overgang van Klooster Glorieux (Zusters van Barmharigheid) naar Zorgcomplex Glorieux.

Het 43 pagina’s tellende naslagwerk is op te vragen bij Agro & Co Brabant (Postbus 5067, 5004 EB Tilburg / info@agro-co-brabant.nl).

Science & Media
16-12-2013 Wim Coenraadts
Niet de overgang van de tropische hitte van Salvador naar koelte van Porto Alegre vormt de belangrijkste bedreiging voor een fit Nederlands XI-tal, maar de cocktail van virussen, b lees meer >
Hapklare werkgelegenheid
16-11-2013 Wim Coenraadts
  Een Amerikaanse innovator op het gebied van gebitsprotheses gebruikt Tilburg als bruggenhoofd voor een marktpositie in Europa. Mede dankzij de steun van de Brabantse Ontwik lees meer >
Man zonder ballast
11-07-2013 Wim Coenraadts
Hoogopgeleide vrouwen zijn zeer kritisch op de financiële levenswandel van een eventuele partner. Meer dan 40 procent van de vrouwen heeft weinig behoefte bij te dragen aan be lees meer >
Fijn en actief Woonzen
08-05-2013 Wim Coenraadts
Het begeleiden van start ups is een van de leukste dingen van het PR-vak. Omdat je eigenlijk zelf ook een beetje in het idee of concept moet geloven dat je gaat uitdragen. Persoonl lees meer >
Holland India Festivals
23-11-2012 Wim Coenraadts
Ter promotie van de Holland India Festivals in Den Haag heb ik een mediatraject ontwikkeld voor het India Dans Festival. Drager van het verhaal is Kalpana Raghuraman, een Haagse da lees meer >
MVO Roffa
17-06-2012 Wim Coenraadts
MVO Roffa. 't Is een kop door nood geboren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) Rotterdam past namelijk niet. En toch gaat het daarover. Het is de trend die de komende ja lees meer >
Al het vlees duurzaam 2020
05-09-2011 Wim Coenraadts
Naar aanleiding van het megastallendebat stelt de Provincie Noord-Brabant in 2011 de zogenoemde Commissie Van Doorn in, met als opdracht een toekomstvisie te ontwikkelen voor de in lees meer >
Het werkt: Outsourcing van PR
29-09-2010 Wim Coenraadts
Deze maand een mooi project afgerond, maar eigenlijk ook gestart. Voor de Vereniging Collaborative Divorce Holland (VCDH) een nieuwe website ontwikkeld. Niet statisch, maar dynamis lees meer >
5ive years Solland
22-01-2010 Wim Coenraadts
Solland Solar, de snelgroeiende producent van zonnecellen en winnaar van de Koning Willem I Prijs, bestaat in 2009 vijf jaar. reden voor oprichter-directeur Gosse Boxhoorn lees meer >